Võ Xuân Phương

CTO

Võ Xuân Phương tố t nghiệp Khoa CNTT, ĐH Huế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hệ thống thanh toán, hệ thống phân phối Shipping... xây dựng trên nên tảng công nghệ Microsoft, Open source

  • Tham gia Huesoft - 2005
  • Phát triển hệ thống website GOS
  • Phát triển hệ thống quản lý năng lưowjng MGI Solution