Tống Phước Minh

Co Founder, CEO

Ông Tống Phước Minh người đồng sáng lập Công ty Pi Software, tốt nghiệp Khoa CNTT ĐH Khoa học tự nhiên TP. HCM ( ĐH Quốc Gia TP. HCM), Ông đã nhiêu năm kinh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm và quản lý Công ty với những dự àn của những tập đoàn lớn: MC Payment ( Singapore) , MGI Solution ( Hòa Kỳ),  Telberia E.U ( Euro)..

  • 2005 Tham gia vào đội ngũ Hội Tin học Tp.HCM
  • 2008 Tham gia vào tập đoàn IMG
  • 2010 Thành lập Công ty PISV
  • 2016 Thành lập và điều hành Công ty Pi Software