Dương Văn Việt

Co Founder, CTO

Dương Văn Việt tố t nghiệp Khoa CNTT, ĐH Bách khoa Đà Nẵng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hệ thống thanh toán, hệ thống phân phối Shipping... xây dựng trên nên tảng công nghệ Microsoft

  • Tham gia Huesoft - 2005
  • Phát triển MC Payment 2014